Anticipating.

I just came to the world to make some noice.
-Twitter: @bibelottt
Instagram: @bibelottt
Facebook: facebook.com/sinemkalkavan
Dreamer- Fashion Designer- A lil bit musician- Song Writer- Dancer- Writer- And Lover:)

Bu Gece

sinemkalkavan:

Bu gece siyahtı
Uykum kaçmıştı
Yatağımla buluşalı iki saat on iki dakika olmuştu…
Bir kez daha dinledim Paradise’ı
Yüz üstü yattım
Kollarımı açtım
Ters bi teslimiyetti benimki
Ya da bırakmaktı
Bilemeyecek kadar kendimdeydim.

Yeni yazım.

Things I’ll teach my children (via tierdropp)

(Kaynak: infl4ted, thornbirds42 gönderdi)

Falling in love with yourself first doesn’t make you vain or selfish, it makes you indestructible.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter